Mládežnícky parlament mesta Hnúšťa v spolupráci s Múzeom socialistických kuriozít zorganizoval 28.4.2016 v prístavbe Kultúrneho domu besiedku s názvom „Okienko do minulosti“,
Besiedka sa týkala života v Hnúšti v čase socializmu a aktuálnej témy 1. mája. Hosťami boli historik Martin Pliešovský a Klub dôchodcov, ako pamätníci doby nedávno minulej. Starší si prišli zaspomínať a mladší sa dozvedeli, ako sa kedysi žilo v ich meste.