Dokumenty

Brožúra Prieskum trhu a priklady dobrej praxe – stiahnúť PDF

Prirucka modelov – stiahnúť PDF

Newsletter č. 1 – stiahnúť PDF

Newsletter č. 2 – stiahnúť PDF

Newsletter č. 3 – stiahnúť PDF

Newsletter č. 4 – stiahnúť PDF

Newsletter č. 5 – stiahnúť PDF

Newsletter č. 6 – stiahnúť PDF

Newsletter č. 7 – stiahnúť PDF

Newsletter č. 8 – stiahnúť PDF

Newsletter č. 9 – stiahnúť PDF

Newsletter č. 10 – stiahnúť PDF

Newsletter č. 11 – stiahnúť PDF

Databáza Príkladov dobrej praxe – http://www.renewtown.eu/good-practices.html

Databáza Iniciatív – http://www.renewtown.eu/initiatives.html

Databáza expertov – http://www.renewtown.eu/experts.html

This project is implemented through the Central Europe programme co-financed by the ERDF.