História múzea

Múzeum socialistických kuriozít v Hnúšti otvorilo prvý krát svojej brány pre verejnosť v roku 2013. Múzeum je jedným z pilotných projektov, ktoré majú vzniknúť v rámci celého medzinárodného projektu RenewTown s cieľom zušľachtiť, zatraktívniť a hlavne sfunkčniť budovy a verejné priestory postavené v období socializmu. Projekt múzea vznikol práve z myšlienky spojiť sa so všetkými projektovými partnermi a zrealizovať ideu:

  1. Hlavná idea Projektu RenewTown – zušľachtiť a zatraktívniť budovy, ktoré boli postavené v období socializmu
  2. Poslanie Agentúry pre rozvoj Gemera – osveta ohľadne národnej a regionálnej histórie

Názov Múzeum socialistických kuriozít vychádza práve z tejto genézy. Cieľom projektu je objektívne zachytiť dobu nedávnu minulú, ktorá je stále čerstvá v spomienkach staršej generácie, ale mladšia generácia vie o tejto dobe veľmi málo a preto veľa príbehov považuje za „kuriozity“. Cieľovou skupinou je práve mladá generácia, ktorá by prostredníctvom jednotlivých fáz projektu mala z rozprávania spoznať život bežného občana počas socializmu a po zriadení expozičnej miestnosti by mala možnosť spoznať a vidieť jednotlivé exponáty na vlastné oči. Ďalšou cieľovou skupinou je staršia generácia, ktorá túto dobu prežila a formou workshopov a návštev v múzeu si zaspomínať na túto dobu. Pilotný projekt sa preto skladá z dvoch fáz:

  1. Fáza – teoretické prednášky a workshopy na rôzne témy
  2. Fáza – zriadenie expozičnej miestnosti ako prvého kroku k vytvoreniu múzea

Agentúra pre rozvoj Gemera v rámci projektu organizovala sériu workshopov, ktorých zámerom bolo priblížiť obyvateľom Hnúšte a okolia realizovaný projekt a zároveň pripomenúť mladým ľudom  nedávnu minulosť. Hlavnou témou boli odborné prednášky z daného obdobia doplnené spomienkami účastníkov workshopov, príslušníkov staršej generácie. Ich spomienky zostali zvečnené na fotkách, vo filmoch, v predmetoch, ktoré ešte mnohí z nás máme vo svojich domácnostiach a v domácnostiach našich rodičov a starých rodičov. Odhliadnuc od ideologickej propagandy, bola to doba vecí a predmetov, ku ktorým mala staršia generácia istý citový vzťah. Pri rozhovoroch s ľuďmi, ktorí prežili v nie tak dávnom období socializmu svoje detstvo a svoju mladosť, je možné vnímať ich postoje k tomuto obdobiu, ktoré ale mladšia generácia nepozná. Na workshopoch vystúpili s prednáškami: Mgr. Martin Pliešovský, viceprimátor mesta Hnúšťa, JUDr. Monika Vaškovičová, riaditeľka Agentúry pre rozvoj Gemera, Mgr. Jana Uhrínová, Ing.AnetaVargicová, PhDr. Martina Urbanová, Mgr. Martina Mareková Mgr. Angelika Matúšková Mgr. Štefan Horváth.

Témy odborných prednášok:

1. Príklady dobrej praxe
Život a história mesta Hnúšťa v období socializmu

2. Hudba, Tv, literatúra, kazety, LP platne, relácie

3. Socialistický školský systém
– Mimoškolská výchova
– Socialistický systém mimoškolskej výchovy – iskričkové oddiely, pionierske oddiely činnosť zväzákov, záujmové krúžky, pionierske tábory, rovnošata iskier, pionierov, zväzákov, sľuby iskier, pionierov, sľuby vernosti
– Časopisy pre iskry, pionierov, zväzákov
– Rozprávky
– Večerníčky

4. Hračky v období socializmu
– Sladkosti pre deti
– Dámska móda
– Tuzex

5. Socialistické sviatky
– 1. máj
– 9. máj
– Spartakiády
– MDŽ
– Socialistické Vianoce
– Oslavy Veľkej noci v socializme

6. Brigády BSP
– Zemiakové brigády
– Akcie Z
– Významné stavby socializmu
– Umenie socialistického realizmu
– Výtvarné umenie z obdobia socializmu

7. Špeciálny workshop – kultúra za účasti ruskej kapely – z hudobného divadla Hvarna ST. Peterburg, Rusko
– Nedostatkový tovar
– Kinožurnál
– Atraktívne reklamy socializmu

8. Symboly, peniaze a dopravné prostriedky v socializme
– Dopravné prostriedky používané v socializme
– Bankovky používané od roku 1945 do roku 1993
– Stranícke a iné preukazy používané v socializme
– Socialistické symboly, heslá a pojmy

9. Prelomové roky v Československu
– Rok 1948
– Rok 1968
– Rok 1989
– Branná povinnosť v období socializmu

This project is implemented through the Central Europe programme co-financed by the ERDF.