MAS Malohont zorganizovala pracovné stretnutie s partnerskou MAS Vršatec. Súčasťou pracovného stretnutia bola aj návšteva partnerov v Múzeu socialistických kuriozít dna 19.6.2015.