Dna 14.8.2015 sa v Múzeu socialistických kuriozít opäť stretli mladí aktívni ľudia z mesta Hnúšťa a okolia. Agentúra pre rozvoj Gemera pre nich zorganizovala pokračovanie workshopu Moje mesto 2, ktorého podstatou je dať mladým ľuďom možnosť vyjadriť svoje názory a nápady na zlepšenie života v ich meste a spoločnými silami následne prispieť k ich realizácii. Počas workshopu predstavili mladí ľudia 4 nápady zameraných na rozvoj života v meste, z ktorých následne spoločne vybrali jeden, ktorý v najbližšej dobe i spoločne zrealizujú. Viceprimátor mesta Hnúšťa PhDr. Roman Lebeda bol čestným hosťom i na tomto workshope a prisľúbil mladým ľuďom pomoc a podporu pri príprave a realizácii ich nápadov. Programom ďalšieho stretnutia bude detailná príprava a vytvorenie plánu realizácie nápadu navrhnutého na predchádzajúcom workshope. Za účelom zjednodušenia a zefektívnenia komunikácie medzi mladými ľuďmi, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť ich mesta, bola vytvorená Facebookova skupina: Mladí aktívni ľudia mesta Hnúšťa a okolia.