PlaNET SOEN - ENTERprise your region

PlaNET SOEN – ENTERprise your egion

Agentúra pre rozvoj Gemera realizuje v regióne Gemer-Malohont ďalší z jej dielne inovatívnych projektov, projekt „PlaNET SOEN – ENTERprise your region“.

PlaNET SOEN je zameraný na neformálne vzdelávanie mládeže do 30 rokov z okresu Revúca a Rimavská Sobota v oblasti podnikania a sociálneho podnikania, doplnené o jedinečný program regionálneho mentoringu a stáží v lokálnych i zahraničných podnikoch. Mladí ľudia z okresu Revúca a Rimavská Sobota sa tak v rámci expertných tréningov vedených neformálnou a zážitkovou formou naučia čo podnikanie obnáša a ako vhodne sformulovať podnikateľský nápad v súlade s potrebami lokálneho trhu. Následne svoje podnikateľské nápady zdokonalia vďaka osobnej podpore v rámci originálneho regionálneho mentoringu a pretavia ich do ucelených podnikateľských plánov. Tí najšikovnejší dostanú možnosť absolvovať i profesionálnu stáž doma alebo v zahraničí, počas ktorej sa naučia získané vedomosti pretransformovať do praxe a prácou v reálnom podniku nadobudnú nenahraditeľné praktické zručnosti a skúsenosti. Najlepšie podnikateľské plány budú podporené malými finančnými grantmi.

Súčasťou projektu budú expertné prednášky a príhovory podnikateľov a podnikateliek roka, zahraničných a slovenských odborníkov z praxe a celoslovensky úspešných podnikateľov.
Vďaka projektu sa vytvorí i regionálna sieť spájajúca podnikateľov z okresu Revúca a Rimavská Sobota a iné dôležité subjekty z regiónu Gemer-Malohont, ktorá bude pre mladých ľudí podpornou platformou v procese vytvárania ich vlastných podnikov a dopomôže tak k vytvoreniu kvalitného podnikateľského prostredia v regióne.

Do projektu je zapojených 5 podnikateľov z okresu Revúca a 7 podnikateľmi z okresu Rimavská Sobota, ktorí budú svojimi podnikateľskými príbehmi inšpiráciou pre 12 mladých potenciálnych podnikateľov z nášho regiónu a ako mentori ich budú koordinovať na ceste za ich podnikateľským snom.

Sme nesmierne poctení a hrdí, že nad týmto výnimočným projektom prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.

Tento medzinárodný projekt je finančne podporený z európskeho grantového programu Erasmus Plus a amerického grantového programu AEIF 2016. Na príprave projektu sa okrem tímu APRG podieľajú i projektoví partneri zo Slovinska a Rumunska a odborníci z praxe ako Maroš Chmelík, Veronika Střelcová a Daniela Baťová. Projektové aktivity budú prebiehať od septembra 2016 do júla 2017 v okrese Revúca a okrese Rimavská Sobota.

Viac informácií o projekte môžete nájsť na našej web stránke alebo FB stránke.

 

GemerNation

GemerNation

Hra Gemernation je patentovaná didaktická pomôcka neformálneho vzdelávania určená pre žiakov základných a stredných škôl. Je však určená aj pre centrá voľného času a širokú verejnosť. Zábavným spôsobom Vás prevedie regiónom Gemer – Malohont a priblíži Vám jeho bohatú históriu, kultúrne a prírodné dedičstvo. Hra je vytvorená na princípe populárnej hry Monopoly, kde hráči „skupujú“ a objavujú jednotlivé historické/ kultúrne pamiatky, významné hrady v regióne, kostoly, bašty, prírodné úkazy / endemity na území Gemer – Malohontu, národné parky, jaskyne ako aj strategické priemyselné zóny. Zároveň sa prostredníctvom rôznych vedomostných otázok, ktoré sú tiež súčasťou hry, dozvedia viac o národnostiach, zvykoch a pamätihodnostiach na svojom území. Takto hráči hry zábavnou a hravou formou spoznávajú bližšie svoj región. Ciele tohto projektu je možné zhrnúť do nasledovných bodov:

  • zatraktívniť proces vzdelávania žiakov od 15 rokov
  • poskytnúť alternatívny prístup k informáciám oproti klasickému vyučovaciemu procesu a priblížiť multikulturálny rozmer nášho regiónu
  • priblížiť spôsob mladých ľudom ako tráviť zmysluplne svoj voľný čas
  • poukázať na bohatú históriu regiónu, jeho prírodné krásy a kultúrne hodnoty tak aby to nepredstavovalo len ďalšie prednesené fakty ale aby sa vzbudil záujem o jeho ďalšie poznávanie
  • pozdvihnúť záujem o región medzi jeho obyvateľmi
  • ponúknuť atraktívny prvok turistického ruchu, ktorý by bol vhodným doplnením existujúcej ponuky turistických produktov a vytvoriť tak predpoklad pre ďalší rozvoj turizmu v regióne
  • aktivizovať mládež vo vzťahu k vlastnej komunite
  • posilniť občianske cítenie u mladých ľudí a vzbudiť tým záujem o dianie v regióne

Web stránka projektu: www.gemernation.sk

This project is implemented through the Central Europe programme co-financed by the ERDF.