Srdečne Vás vítame na stránke Múzea socialistických kuriozít v Hnúšti, ktoré vzniklo v rámci projektu ReNewTown . Jeho zámerom je priblížiť časť našej minulosti pre budúce generácie a uchovať artefakty z tejto doby, ktoré poskytujú pohľad na naše dejiny. Názov Múzeum socialistických kuriozít vychádza práve z tejto genézy. Cieľom projektu je objektívne zachytiť dobu nedávnu minulú, ktorá je stále čerstvá v spomienkach staršej generácie, ale mladšia generácia vie o tejto dobe veľmi málo a preto veľa príbehov považuje za „kuriozity“.

This project is implemented through the Central Europe programme co-financed by the ERDF.