O projekte ReNewTown

Takmer dve tretiny z viac ako 300 miliónov ľudí v strednej a východnej Európe žije v mestských sídlach ktoré boli plánované a postavené počas socialistickej éry, a to buď v plnom rozsahu alebo čiastočne (vo forme rýchlo rastúcich okresov). Iba malej menšine sa podarilo prežiť prechod z plánovanej na trhovú ekonomiku bez veľkého rušenia a sú prosperujúce dodnes. Väčšina bojuje s radom ekonomických a sociálnych problémov. Projekt s názvom Nové Post-socialisticke mesto: konkurencieschopné a atraktívne (v skratke – ReNewTown) sa zameriava na znižovanie rozdielov a zlepšenie kvality post-socialistického mestského prostredia (nielen pozitívna transformácia obytnej oblasti , ale aj lepšiu kvalitu a dostupnosť verejného priestoru, zvýšenie poskytovania kultúrnych a spoločenských akcií, zvýšená podpora podnikateľských iniciatív, atď). Za týmto účelom, bolo identifikovaných niekoľko modelových prístupov a štyri pilotné akcie vykonávané v štyri rôznych post-socialistických mestách Strednej a východnej Európy (Česká republika, Poľsko, Slovensko a Slovinsko).

 

Šesť kľúčových modelov, ktoré sa priamo vzťahujú ku kľúčovým oblastiam projektu ReNewTown :
• Lepšie poskytovanie miestnych kultúrnych a spoločenských akcií
• Lepší verejný priestor medzi blokmi panelákov.
• Podpora rozvoja malých podnikateľov na sídliskách.
• Zlepšenie atraktivity architektúry budov datovaných až do obdobia socializmu.
• Podpora zapojenia miestnej komunity do akcií organizovaných v danej štvrti
• Nové funkcie pre stavby z obdobia socializmu.

Okrem toho sa podarilo identifikovať ďalšie modely revitalizácie socialistického mestského dedičstva v rámci zamerania projektu ReNewTown na:
• Využitie dobrovoľníckej práce na zlepšenie post-socialistického mestského prostredia.
• Zlepšenie informovanosti o socialistickom mestskom dedičstve prostredníctvom komunikačných kanálov.
• Zvýšená energetická účinnosť budov z éry socializmu.
• Priame zapojenie miestnej komunity do rozhodovacích procesov týkajúcich sa projektov rozvoja miest.
• Zdieľaná zodpovednosť oboch, vlastníkov aj užívateľov pre udržiavanie stavebných konštrukcií budov (nemusia byť nutne postavené v období socializmu, ale zanedbané počas tohto obdobia)
• Zvýšenie príťažlivosti stavieb zámerne zabúdalo v ére socializmu (1945-1989).

Uznávame tiež, že niekedy sú demolácie existujúcich štruktúr potrebné, aby vydláždili cestu k revitalizačnému úsiliu. Hlavným problémom v týchto prípadoch je problém priradiť správne obsah novovytvorených prázdnych priestorov.Každý z týchto modelov je uvedený a opísaný v základnom dokumente projektu ReNewTown s názvom Post-socialistické mesto: Rolový model pre revitalizáciu miest v 21. storočí. Táto Príručka Modelov obsahuje mnoho identifikovaných modelov praktických príkladov implementácie z Českej republiky, Nemecka, Poľska, Slovenska a Slovinska spolu s cennými radami a poučeniami. Tieto dokumenty boli poskytnuté priamo osobami zapojenými do modelových implementačných procesov v ich komunitách. Bola im poskytnutá možnosť nielen popísať pozitívne aspekty ich úspechov, ale aj uviesť, čo by urobili inak ak by zahájili rovnaký projekt od nuly.
Web stránka projektu: www.renewtown.eu

This project is implemented through the Central Europe programme co-financed by the ERDF.