Kedže múzeum bolo zriadené v budove bývalého amfiteátra v Hnúšti, ktorá už roky nebola využívaná, budova si vyžadovala značné opravy a rekonštrukčné práce. V múzeu sa natiahla úplne nová elektrina, opravila vodoinštalácia, namaľovali sa steny, upravil a vyčistil sa celý interiér. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí svojim časom a prácou prispeli k rekonštrukcii nášho múzea.