Dňa 26. júna 2013 sa v Múzeu socialistických kuriozít, ktoré sa nachádza v budove bývalého amfiteátra v Hnúšti, uskutočnil workshop. Tu žiaci a študenti ZŠ, SŠ a ŠS z Hnúšte a Klenovca v doprovode svojich učiteľov a pod vedením amerických lektorov a dobrovoľníkov, formou skupinovej práce výtvarne spracovali dané témy a na staré rolety z obdobia socializmu, namaľovali svoje predstavy o priateľstve, spolupráci , tolerancii a komunite.

Tolerancia, dobrovoľníctvo, komunita, sloboda, ľudské práva, spolupráca, moc a budúcnosť – to boli hlavné témy workshopu, ktorý zrealizovala Agentúra pre rozvoj Gemera v Hnúšti v spolupráci s Great Lakes Consortium, Art Council at Lake Erie West z USA a Centrom Komunitnéh organizovania z Banskej Bystrice.

Workshop je začiatkom spolupráce s americkými lektormi a ostatnými dobrovoľníkmi, ktorí prišli do regiónu Gemer-Malohont vyhľadať aj prostredníctvom tejto umeleckej aktivity budúcich lídrov, ktorí by sa v budúcnosti venovali komunitnému organizovaniu a dobrovoľným činnostiam v komunite. Americkí lektori spolu s dobrovoľníkmi a tímom Agentúry pre rozvoj Gemera viedli workshop, na ktorom sa zúčastnilo 8 škôl a 42 žiakov. Žiaci boli najskôr prerozdelení do tímov tak, aby neboli z tej istej školy a potom dostali tričká, na ktoré si namaľovali svoje vlastné logo tímu. Tak vzniklo 8 tímov, ktoré mali za úlohu namaľovať 8 rôznych tém – komunita, tolerancia, dobrovoľníctvo…atď. V rámci každého tímu sa vytvorila mikro štruktúra a mikro manažment pri kresbe každej rolety, v rámci ktorého sa pracovný tím snažil vytipovať budúcich lídrov. Maľby detí ako výstup projektu, budú súčasťou výzdoby Múzea socialistických kuriozít v Hnúšti.

Realizácia workshopu sa stala podľa amerických partnerov pevným krokom k vytváraniu koncepčného a paralelne previazaného pôsobenia mimoškolských aktivít smerujúcich k pozitívnym predpokladom sociálnej inklúzie detí patriacich k marginalizovaným komunitám v interakcii s ostatnými deťmi. Workshop Letná roleta 2013 organizovala Agentúra pre rozvoj Gemera v Hnúšti v spolupráci s Great Lakes Consortium, Art Council at Lake Erie West z USA a Centrom Komunitného organizovania z Banskej Bystrice.