Úvodné stretnutie projektových partnerov v projekte ReNewTown, ktorý bol podporený v OP Stredná Európa. Jedným z partnerov je aj Agentúra pre rozvoj Gemera, ktorú na stretnutí zastupovala riaditeľka JUDr. Monika Vaškovičová.
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie viac vyváženého územného rozvoja v rámci miest a obcí v krajinách bývalého socialisticého bloku a to znižovaním disparít medzi jednotlivými oblasťami.
Hlavným výsledkom bude vytvorenie základu pre vyvážený územný rozvoj v rámci miest a obcí s tzv. socialistickým bremenom v bývalých krajinách východného bloku. Tak podpora z domácej strany (prostredníctvom pilotných projektov – Hnúšta: Dobové múzeum socialistických kuriozít) ako aj medzinárodnej strany, ktorá sa bude budovať počas implementácie projektu ReNewTown počas troch rokov povedie k očakávaným výsledkom.