Dňa 13.2.2012 sa v Dome Kultúry uskutočnil v poradí druhý workshop pilotného projektu Dobového múzea socialistických kuriozít v rámci projektu ReNewTown. Témou workshopu bola tentoraz kultúra v období socializmu. Hlavné slovo mal Mgr. Martin Pliešovský, pracovník MsKS Hnúšťa, ktorý podal pútavý výklad z rozličných oblastí kultúry od hudby, cez film až k novinám. Do otvorenej debaty sa postupne zapojili všetci účastníci workshopu, ktorí poskytli cenné informácie pre budúce múzeum.
Pilotný projekt vytvorenia múzea socialistických kuriozít je súčasťou medzinárodného projektu ReNewTown, do ktorého sú zapojení okrem Agentúry pre rozvoj Gemera ako jediného zástupcu zo Slovenska, aj partneri z Poľska, Českej republiky, Nemecka a Slovinska.

Projekt je realizovaný v rámci OP Stredná Európa a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja(ERDF)