Múzeum socialistických kuriozít má otvorené dvere pre každého. Počas realizácie projektu STOPY, o ktorom sme písali v minulotýždňovom newslettri, Múzeum navštívili zahraniční študenti z Francúzska, Nigérie, Ekvádoru, Indie a Južnej Kórei. Títo študenti sú na dvojročnom medzinárodnom magisterskom štúdiu v odbore Rozvoj vidieka (IMRD International Master of Science in Rural Development).

Súčasťou štúdia je prípadová štúdia, do ktorej získavajú podklady aj od Miestnej akčnej skupiny Malohont a to v dňoch od 25. do 28. júla 2016. Témou tohtoročnej štúdie je hodnotenie dosahov stratégie rozvoja územia MAS.
Študijný program organizuje konzorcium 6 európskych a 7 mimoeurópskych univerzít, pričom na Slovensku ho zabezpečuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre