V sobotu 24.11.2012 sa v priestoroch bývalého amfiteátra v Hnúšti uskutočnila dobrovoľnícka akcia pod názvom Akcia Z. Názov mal evokovať je spojitosť s realizáciou pilotnej akcie projektu ReNewTown, ktorou je zriadenie Múzea socialistických kuriozít. Projekt je realizovaný v rámci OP Stredná Európa a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja/ ERDF/.V rámci tejto akcie dobrovoľníci z Hnúšte, z Rimavskej Soboty a z okolia prišli pomôcť pri upratovaní a upravovaní interiéru budúceho Múzea. Agentúra pre rozvoj Gemera chce aj touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným dobrovoľníkom za aktívnu pomoc a spoluprácu. Pomoc dobrovoľníkov je pre Agentúru pre rozvoj Gemera vždy veľkým povzbudením a podporou, ktorú privítame aj v jarných mesiacoch budúceho roku, kedy chceme Múzeum socialistických kuriozít sprístupniť školám a verejnosti.