Múzeum socialistických kuriozít má za sebou originálny projekt „STOPY“, ktoré realizovala Agentúra pre rozvoj Gemera. Nie je náhodou, že názov projektu je totožný práve s jednou z najpopulárnejších knižných edícií socializmu. Vydali sme sa totiž po stopách príbehov staršej generácie, ktoré sú zaznamenané a uchovávané v digitálnej forme. Hlavnou myšlienkou projektu bolo spojiť generácie, dať slovo starším a prostredníctvom ich príbehov ukázať tzv. „pravú tvár“ socializmu. Tento projekt nás naučil rešpektovať a byť hrdí na našu staršiu generáciu, ktorá najlepšie vie, ako sa žilo v čase socializmu. Boli to zaujímavé príbehy, ktoré ste mali možnosť sledovať na našej facebook-ovej stránke ako aj na youtube kanály.   Do 21.10.2016 prebiehalo na sociálnej sieti Facebook hlasovanie, o najlepšie videá. Otvorenie expozície bolo sprevádzané aj s odovzdávaním cien tým najlepším príbehom, ktoré získali najviac hlasov v hlasovaní. Prvú cenu a taktiež kurióznu cenu získala za svoj príbeh dostala pani Janka Slivková s jej príbehom s témou 1968 . Druhé miesto získala pani Helena Brndiarová s témou Práca v socializme a krásne tretie miesto získala pani Mária Zdechovanová, ktorá si vybrala tému Móda počas socializmu.

Všetky naše videá nájdete na našo yotube kanály.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou MAS MALOHONT a Agentúry pre rozvoj Gemera.