Múzeum socialistických kuriozít – „Akcia Z“

V sobotu 28. septembra 2013 sa uskutočnila vydarená dobrovoľnícka akcia. V rámci tejto akcie dobrovoľníci z Hnúšte, z Rimavskej Soboty a z okolia prišli pomôcť pri upratovaní a upravovaní interiéru budúceho Múzea socialistických kuriozít, ktoré sa nachádza v budove bývalého Amfiteátra v Hnúšti. Priestory budúceho múzea sa v tento deň stali miestom, kde dobrovoľníci iniciatívne ,zodpovedne a najmä s úsmevom na tvári umiestňovali dobový nábytok, upratovali a navrhovali podoby stálych expozícií budúceho múzea.
Pilotný projekt vytvorenia múzea socialistických kuriozít je súčasťou medzinárodného projektu ReNewTown, do ktorého sú zapojení okrem Agentúry pre rozvoj Gemera ako jediného zástupcu zo Slovenska, aj partneri z Poľska, Českej republiky, Nemecka a Slovinska. Projekt je realizovaný v rámci OP Stredná Európa a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja/ ERDF/.

Agentúra pre rozvoj Gemera chce aj touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným dobrovoľníkom za aktívnu pomoc a spoluprácu. Akcia bola rovnako realizovaná s podporou MAS Malohont v rámci grantového programu REGION OBCANOM – OBCANIA REGIONU