Dňa 16.5.2014 Agentúra pre rozvoj Gemera v spolupráci s Center for the Art at lake Erie z USA zorganizovala po minuloročnom úspešnom workshope, ďalší, v poradí druhý workshop s názvom „Letná roleta II 2014“ a s podnázvom „Spoločne a aktívne pre budúcnosť.“ Workshop sa uskutočnil v Múzeu socialistických kuriozít, ktoré sa nachádza v budove bývalého amfiteátra v Záhrade prvého mája v Hnúšti.
V prvej časti workshopu sa účastníci zaoberali históriou mesta Hnúšťa, kde porovnávali súčasný stav mesta, so stavom ,aký bol kedysi, v období socializmu. V tejto časti účastníci navrhovali ako by zmenili súčasný stav mesta a formou diskusie svoje názory obhajovali. Druhá časť bola venovaná osobnostiam, ktoré sa podpísali pod chod dejín v bývalom Československu a v krajinách bývalého socialistického bloku. Po minuloročnom úspešnom workshope, ozdobujú budovu Múzea socialistických kuriozít vymaľované rolety, ktoré maľovali žiaci škôl z Hnúšte a Klenovca. Výsledkom tohtoročného workshopu, sú siluety osobností, ktoré ovplyvnili život v krajinách bývalého východného bloku. Siluety namaľovali žiaci na budovu Múzea socialistických kuriozít pod odborným dohľadom amerického lektora a zakladateľa umeleckej školy – Martina Nagyho a riaditeľa ZUŠ v Hnúšti Mgr. Miroslava Brača, ktorý so svojimi žiakmi pripravil siluety. Záverečná diskusia s americkým lektorom otvorila hľadanie možností pre ďalšiu spoluprácu, ktorá by prispela k aktivite mladých ľudí, k zlepšeniu ich komunikačných zručností / aj v AJ /, ich sebahodnotenia, angažovanosti pre komunitný rozvoj mesta , čím by sa zvýšili ich šance uplatnenia sa na trhu práce.