V rámci grantového programu Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2013 REGIÓN OBČANOM – OBČANIA REGIÓNU, bol podporený projekt podaný Agentúrou pre rozvoj Gemera, pre opatrenie 4.1 – Podpora aktivít občanov, združení a komunít.

V rámci realizácie projektu sa dňa 13. augusta 2013, zrealizovali maliarske práce fasády budovy bývalého Amfiteátra v Hnúšti, v interiéri ktorého je v súčasnosti Múzeum socialistických kuriozít.

S pomocou dobrovoľníkov a ich aktívnej práce , vo vzájomnej spolupráci so zamestnancami Agentúry pre rozvoj Gemera, sa budova Múzea socialistických kuriozít vymaľovala a priečelie budovy sa vyzdobilo výtvarnými dielami žiakov a študentov ZŠ, ŠŠ a SŠ z Hnúšte a Tisovca.