Dňa 19.5.2015 sa deti z Komunitného centra Hnúšťa zúčastnili workshopu v Múzeu socialistických kuriozít zameraného na poznanie spôsobu života prirodzeného už len ich rodičom i starým rodičom a porovnanie jeho aspektov so súčasnou dobou. Priestormi múzea ich previedli pracovníci APRG Mgr. Štefan Horváth a Ing. Dana Trombitášová. Spolu s deťmi si priestory múzea prišli prezrieť i pracovníci komunitného centra, ktorí si pri pohľade na artefakty melancholicky vrátili do svojho detstva.