V rámci grantového programu Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2013 REGIÓN OBČANOM – OBČANIA REGIÓNU, bol podporený projekt podaný Agentúrou pre rozvoj Gemera, pre opatrenie 4.1 – Podpora aktivít občanov, združení a komunít.

V rámci realizácie projektu sa dňa 8. augusta 2013, začali prípravné práce smerujúce k oprave a rekonštrukcii fasády budovy bývalého Amfiteátra v Hnúšti, v interiéri ktorého je v súčasnosti Múzeum socialistických kuriozít.

S pomocou dobrovoľníkov a ich aktívnej práce , vo vzájomnej spolupráci so zamestnancami Agentúry pre rozvoj Gemera, sa opravovala omietka na budove Múzea socialistických kuriozít.