V termíne od 24.26.4.2012 sa v Krakove konalo ďalšie stretnutie projektových partnerov projektu ReNewTown, ktorého sa zúčastnila aj riaditeľka APRG JUDr. Monika Vaškovičova.
Projekt je realizovaný v rámci OP Stredná Európa a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja ERDF.