Študenti Strednej odbornej školy spolu so svojimi pedagógmi navštívili dna 4.11.2014 Múzeum socialistických kuriozít v Hnúšti. Zaujali ich hračky a hry, s akými sa hrávali ich rodičia a starí rodičia v dobe nedávno minulej. So záujmom si prezreli knihy a časopisy z tej doby, zaujímali sa o hudbu, akú počúvala generácia ich rodičov. Zaujalo ich aj rozprávanie o hrách, o spôsobe života a o trávení voľného času detí v danom období. So záujmom si pozreli učebnice, z ktorých sa kedysi učili ich rodičia a starí rodičia.