17. november 2014 bol dnom, kedy Múzeum socialistických kuriozít navštívili redaktori televízie Markíza , za účelom spracovania reportáže a propagácie múzea v tejto televízii. Propagácia múzea bude ďalším krokom , ktorý poskytne informácie o zaujímavostiach nášho regiónu a rozšíri vedomosti a poznanie obyvateľov blízkeho ale aj ďalekého okolia o možnostiach trávenia svojho voľného času spojeného s poznávaním našej nedávnej histórie.