Agentúra pre rozvoj Gemera organizovala 1.8.2012 Verejnú konzultáciu, ktorou sa zavŕšila séria workshopov v rámci realizácie pilotnej akcie Múzea socialistických kuriozít v Hnúšti. verejná konzultácia bola rozdelená na časti, tou prvou boli prednášky s ktorými postupne vystúpili JUDr. Monika Vaškovičová (témou bolo predstavenie projektu, ďalšie kroky realizácie pilotnej akcie), Mgr. Jaroslav Štuller, ktorý predstavil výsledky prieskumu trhu realizovanom v mestách Hnúšťa a Rimavská Sobota, Mgr. Jana Uhrínová, ktorá predstavila vybrané príklady dobrej praxe a prehľad kuriozít socializmu a Mgr. Štefan Horváth, ktorý prítomných oboznámil z webstránkou projektu a databázami na tejto webstránke. Druhou časťou verejnej konzultácie bolo porovnávanie výsledkov prieskumu trhu s dotazníkmi, ktoré prítomní vyplnili na verejnej konzultácii a následná diskusia o rozdieloch a zhodných veciach.
Účastníkom bola taktiež predstavená brožúrka, kde boli zhrnuté doterajšie výsledky projektu.
Pilotný projekt vytvorenia múzea socialistických kuriozít je súčasťou medzinárodného projektu ReNewTown, do ktorého sú zapojení okrem Agentúry pre rozvoj Gemera ako jediného zástupcu zo Slovenska, aj partneri z Poľska, ČR, Nemecka a Slovinska.