V stredu 14.3.2012 sa uskutočnil štvrtý zo série workshopov v rámci medzinárodného projektu ReNewTown. S odbornými prednáškami vystúpili Mgr. Jana Uhrínová, ktorá nám vo svojej prednáške pripomenula hračky, módne trendy a ďalšie oblasti bežného života v socializme. Po nej vystúpila PhDr. Martina Urbanová, ktorá priblížila históriu Tuzexu a reprezentovala pohľad mladých ľudí na obdobie socializmu. Jej prednášku doplnila svojimi poznatkami aj Mgr. Jana Uhrínová. Pre účastníkov bola prichystaná aj malá ukážka hračiek z obdobia socializmu, ktoré budú aj súčasťou múzea. Počas celého workshopu prebiehala živá diskusia, ktorá bola pre tvorcov projektu veľmi prínosná.
Pilotný projekt vytvorenia múzea socialistických kuriozít je súčasťou medzinárodného projektu ReNewTown, do ktorého sú zapojení okrem Agentúry pre rozvoj Gemera ako jediného zástupcu zo Slovenska, aj partneri z Poľska, Českej republiky, Nemecka a Slovinska.

Projekt je realizovaný v rámci OP Stredná Európa a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja(ERDF)