Dňa 17.4.2012 sa uskutočnil v poradí šiesty workshop v rámci medzinárodného projektu ReNewTown. Nosnou témou workshopu bola architektúra a umenie počas obdobia socializmu. S odbornými prednáškami vystúpili Mgr. Štefan Horváth, ktorý priblížil históriu architektúry v období socializmu na Slovensku. Prednášku doplnila Mgr. Jana Uhrínová výberom reprezentatívnych stavieb z tohto obdobia. S prednáškou venovanou umeniu vystúpila pracovníčka Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Mgr. Angelika Matušková, historička umenia. Poslednou prednášajúcou bola Ing. Anita Vargicová, ktorá priblížila účastníkom fungovanie brigád a Akcií Z v období socializmu.
Pilotný projekt vytvorenia múzea socialistických kuriozít je súčasťou medzinárodného projektu ReNewTown, do ktorého sú zapojení okrem Agentúry pre rozvoj Gemera ako jediného zástupcu zo Slovenska, aj partneri z Poľska, Českej republiky, Nemecka a Slovinska.

Projekt je realizovaný v rámci OP Stredná Európa a spolufinancovaný ERDF.