V poradí ôsmy workshop zo série workshopov k pilotnému projektu ReNewTown sa uskutočnil v Hnúšti 22.5.2012. Témou workshopu boli symboly, heslá socializmu s ktorými prítomných oboznámila Mgr. Jana Uhrínová. Druhou témou boli dopravné prostriedky socializmu a peniaze socializmu. S prednáškou na túto tému vystúpil Mgr. Štefan Horváth. Po prednáškach prebehla diskusia medzi účastníkmi a ďalšom smerovaní workshopov a o odprezentovaných témach.
Pilotný projekt vytvorenia múzea socialistických kuriozít je súčasťou medzinárodného projektu ReNewTown, do ktorého sú zapojení okrem Agentúry pre rozvoj Gemera ako jediného zástupcu zo Slovenska, aj partneri z Poľska, Českej republiky, Nemecka a Slovinska.

Projekt je realizovaný v rámci OP Stredná Európa a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja(ERDF)